Valmennus, Coaching

Jokainen ihminen on oikeutettu kokonaisvaltaisesti hyvään elämään kaikilla elämän osa-alueilla.

Coaching herättää ajatuksia, jotka innostavat sinua hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliasi.

Valmentaja auttaa sinua ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään oman potentiaalinsa jokaiselle itselleen parhaalla mahdollisella tavalla.

Itsensä ja omien toimintatapojen tunteminen parantaa elämisen laatua kotona ja työyhteisössä.

Coaching auttaa fokusoimaan omaa ajattelua ja toimintaan, saavuttamaan omia tavoitteita sekä suunnittelemaan keinoja, millä tavoitteisiin päästään.
Jokainen luo itse omat tavoitteensa ja mallinsa, joilla toimia.

Kun työyhteisön jokainen työntekijä voi hyvin, sitoudutaan työhön paremmin, työ motivoi ja tuottavuus paranee.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä ammatticoachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilö- että yritystasolla.
Yksilötasolla mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät.
Yritystasolla mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu.