Life Coaching
Elämäntaidon valmennus

Elämäntaidon valmennus, elämävalmennus,  on käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä.

Valmentaja, coach, auttaa ja ohjaa asiakasta oivaltamaan itselleen parhaat toimintamallit ja ratkaisut.
Oman elämän tarpeet selkiytyvät ja tavoitteet kirkastuvat.
Kahdenkeskinen valmennus, coaching, on luottamuksellista ja valmennuksessa keskitytään ainoastaan asiakkaaseen.

Valmennukseen voi tulla kuka tahansa, joka esimerkiksi haluaa selvittää mieltään painavia ongelmia, kirkastaa ajatuksiaan ja parantaa elämänsä laatua.

Onnellisuus, tyytyväisyys ja elämän laatu syntyvät jokaisesta ihmisestä itsestään, ja jokaisella on mahdollisuus ja oikeus mielekkääseen ja tasapainoiseen elämään. 

Valmennuksessa

– tarkastellaan nykyhetken plussat ja miinukset
– määritellään, mitä kohti halutaan kulkea
– selvitetään, miten tavoitteeseen päästään

Lisätietoja henkilökohtaisesta valmennuksesta

Esimerkkejä valmennuksen aiheista ja teemoista