Business Coaching

Yrityksen menestymisessä on merkittävässä asemassa se, miten työntekijä työnsä tekee ja miten hän kokee työyhteisönsä ja itsensä sen jäsenenä.
Ihmiset työyhteisössä tekevät konkreettisen tuon ja ovat yrityksen tärkein voimavara.

Parhaissa yrityksissä työntekijät

– ovat kiinnostuneita omasta työstään
– innostuvat päivästä toiseen tekemään parhaansa
– ovat sitoutuneet yhteisen menestyksen edistämiseen
– tuntevat työn imun itsessään

Panosta henkilökunnan henkiseen hyvinvointiin, jos haluat yrityksesi menestyvän.

Työntekijät haluavat mm.
– kokea itsensä tärkeiksi ja mielekkäiksi
– tehdä sellaisia asioita, joita osaavat parhaiten
– kehittää taitojaan ja kehittyä työssään
– saada kannustusta esimiehiltään ja kollegoiltaan
– tietää, että heidän mielipiteitään kuunnellaan
– ymmärtää ja tuntea, että heistä välitetään
– tietää, että työyhteisössä ollaan sitoutuneita
– mahdollisuuden oppia ja kasvaa

Aina voi voida paremmin sekä olla joustavampi ja kiinnostuneempi työstään.

Anna ihmisille mahdollisuus hyvään työelämään.

Ota yhteys valmentajaan, kun halut työyhteisösi parasta.

Valmennuksella voi mm.

– ratkaista ristiriitoja ja väärinymmärryksiä
– parantaa vuorovaikutusta
– antaa työntekijöille mahdollisuuden näyttää parhaansa

– sitouttaa tavoitteisiin
– löytää uutta puhtia tekemiseen
– kirkastaa yksilön ja tiimin tavoitteita

– edistää hyvinvointia monipuolisesti
– selvitä haasteista
– laittaa asioita oikeisiin mittasuhteisiin

– auttaa selviytymään YT-neuvottelujen aikana
– selviytymään irtisanomistilanteesta elämässä eteenpäin

Valmenna ristiriidat pois vielä, kun ne ovat alkuvaiheessa!

Työelämävalmennusta voidaan toteuttaa

kahdenkeskisenä henkilökohtaisena valmennuksena
työparivalmennuksena
tiimi- tai ryhmävalmennuksena

Anna työntekijöille mahdollisuus loistaa!

Pyydä tarjous annele(at)mine.fi