Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtainen valmennus on kahdenkeskistä ja luottamuksellista.
Valmennus mm. lisää itsetuntemusta, kirkastaa omia ajatuksia ja parantaa omia työtapoja sekä selkiyttää omia motivaatioperusteita.

 Henkilökohtainen valmennus kannattaa kaikilla organisaatiotasoilla!

 Valmennuksen myötä

– tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
– yksilön menestymisen mahdollisuudet selkiytyvät
– työn imu paranee

Perusasioita henkilökohtaisesta valmennuksesta:

Yrityksessä voidaan määritellä valmennukselle aihe ja/tai tavoite.
Mikäli valmennuksesta halutaan raportti, sovitaan sen sisältörajaus yhdessä työnantajan edustajan ja valmennettavan kanssa.

Yksi valmennustapaaminen kestää 1-2 h.
Valmennustapaamisten väli on 1-3 viikkoa.
Valmennuskertojen määrä päätetään yhdessä. Aluksi sovitaan esimerkiksi 2-4 valmennuskerrasta, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Valmennussuhde voi olla hyvinkin pitkäkestoinen ja jatkua toistaiseksi.
Pyydä tarjous. 

Menestyvät yritykset valmennuttavat henkilökuntaansa säännöllisesti vuodesta toiseen.