Valmentajasi
Annele Aarni-Wiklund

Motto: ’Itseensä voi ja kannattaa tutustua.’

Haluan auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä niin hyvin, että he omassa elämässään voivat olla tyytyväisiä itseensä, löytävät omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä tiedostavat omat motivaatiotekijänsä, siten kun ne kulloinkin voi tuntea.

Motto: ’Jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus voida hyvin omassa elämässään.’

Työtausta

Työskentelin yli 20 vuotta yksityissektorilla yleis- ja taloushallinnossa sekä viestinnässä.

Opin työlämän moninaisuuden, missä markkinoiden liikkeet vaikuttivat tuloksen lisäksi myös työyhteisön ilmapiiriin.
Sain läheltä seurata monenlaista johtamista ja näiden seurauksena syntynyttä innostusta tai sen laantumista sekä vuorovaikutuksen kehittymistä.

Lisäksi liki kymmenen vuoden työskentely akavalaisen ammattijärjestön toiminnanjohtajana puolestaan avasi silmät näkemään, miten asiat nähdään ammattijärjestön näkökulmasta. Erityisesti huomasin, että ihmiset tarvitsevat työelämässään muutakin apua, kuin mitä ammattijärjestöt pystyvät tarjoamaan.

Valmennustausta

Olen koulutettu valmentaja ja kouluttaja.
Koulutuksissa on ollut sekä teoreettista tietoa että lukuisia harjoituksia.
Ihmisten kohtaaminen käytännössä ja satojen tuntien valmennukset ovat luoneet vahvan osaamisen valmentamiselle.

LCF Coach

Koulutuksen painopistealueita ovat mm.:

 • Valmennuksen teoreettinen viitekehys ja toimintamalli
 • Valmennuksen työkalut
 • Ratkaisukeskeinen toimintamalli
 • Mielen johtaminen
 • Tunteiden johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Luovat valmennusmenetelmät (mm. piirtäminen, maalaaminen ja kirjoittaminen)
 • Kehoharjoitukset
 • Mielikuvaharjoitukset
 • Yksilö- ja ryhmävalmennukset
 • Yksityis- ja yritysvalmennukset

NLP Trainer

NLP = Neuro Linguistic Programming
Neuro Lingvistinen Prosessointi

NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat:
miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP -koulutukset ovat perusteellinen koulutus vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä.

NLP Koulutustasot:

Practitioner
Master Practitioner
Trainer (kouluttajakoulutus)

 

IMG_2003

Annele Aarni-Wiklund